KNRM Leadership Academy

KNRM Leadership en Teamwork Academy

De Redders van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij verlenen hulp op het water, op zee, en ruim binnenwater. Reddingboten en vrijwilligers zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp en niet-spoedeisende hulp. Op basis van goed zeemanschap verleent de KNRM hulp op het water aan een ieder die hierom vraagt.

Zo ook op Schiermonnikoog. Op het kleine eiland zet een ploeg van ± 20 vrijwilligers zich hiervoor en zorgen ze voor een continue beschikbaarheid van twee boten en een Kusthulpverleningsvoertuig.

De situaties die de Redders meemaken, lopen uiteen van rustig tot extreem: ze varen onder alle omstandigheden uit en verlenen hulp waar mogelijk. Ze zijn goed getraind, maar komen nooit in dezelfde situatie terecht. Onzekerheid en het onbekende spelen beide een grote rol in hun werk.

Hoe bereiden ze zich hierop voor? Wat houdt het in om leiding te geven onder deze omstandigheden? Hoe smeed je een team wat onder alle omstandigheden maximaal kan presteren? En blijft presteren, vrijwilliger, uit liefde en plezier voor het vak.

De raakvlakken met de dagelijkse realiteit op jouw werkvloer zouden er wel eens meer kunnen zijn dan je denkt. Samen met de Redders van de KNRM hebben we een aantal programma’s op poten gezet bedoeld om jullie enerzijds kennis te laten maken met het werk van de vrijwilligers en anderzijds de kennis en ervaring van bijna 2 eeuwen redden te gebruiken om meer te weten te komen over Leiderschap en Samenwerking in teams.

De mannen van de KNRM openen niet zo maar hun deuren. Van jullie wordt gevraagd je duidelijk uit te spreken over de doelen die je samen met hen zou willen bereiken. Wat zou je willen leren? En waarom?

Mochten jij en team en de KNRM goed bij elkaar passen, dan gaan we kijken hoe we samen een programma op maat kunnen samenstellen.

De kosten bestaan uit 3 delen: een deel is de vergoeding voor de vrijwilligers (ze nemen vaak vrij van hun werk voor dit soort evenementen), een deel bestaat uit een gift van het bedrijf aan de KNRM en een deel wordt gebruikt voor de organisatie en coördinatie van het programma. Daarnaast zullen de vrijwilligers ook de vraag neerleggen of de deelnemers ook op persoonlijke titel ‘Redder aan de Wal’ willen worden.

Doelgroep
Team, Bedrijf
Belangrijk
Je team moet toegewijd zijn om alles te geven