MVO en Thijs’ vliegerparadijs

Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen

Wat betekent de wereld voor jou? Wat is jouw rol in het grote geheel? Hoe leef je jouw leven en wat is daardoor de invloed op dat van anderen?

Wij geloven dat vliegeren op een zeer positieve manier kan bijdragen aan een betere wereld. Mensen gaan naar buiten, beleven de elementen der natuur en voelen hun plek daarbinnen. Een tijd lang vliegeren geef ruimte van binnen en maakt rustig naar buiten.

We moedigen mensen aan om goed te kijken naar de omgeving waarin ze vliegeren. Niet alleen voor de veiligheid, maar ook voor de balans. Met je medemensen, met de natuur om je heen.

Al onze activiteiten spelen zich af in een Nationaal Park. Om dit te behouden voor de toekomstige generaties, gaan zeer bewust om met grondstoffen en energie.

Thijs’ vliegerparadijs en Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is een bijzonder eiland, zowel qua natuur als bevolking.

Voor de natuur zetten we ons in door er bewust mee om te gaan en anderen ervan bewust te maken.

Voor de bevolking zetten we ons in door ze mee naar het strand te nemen en een andere mooie kant van het eiland te laten zien. Daarnaast heeft zich onder de eilander jeugd een grote groep vliegerenthousiastelingen gevormd die zodra de Waddenelementen ze roepen zich direkt naar het strand begeven.

Tenslotte leveren we nog vrijwillige bemanning aan het lokale Reddingstation van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, om hen die hulpbehoevend zijn, van op en buiten het eiland, te assisteren op het water.