Vliegerfilosofie

De vlieger als spiegel

Vliegeren is een spel van evenwicht van twee krachten: een vlieger beweegt midden tussen enerzijds de kracht van de natuur en anderzijds die van jou. De wind laat het geheel bewegen, jij bepaalt de richting en bijbehorende kracht van de beweging. De manier waarop de vlieger reageert op de kracht van de wind hangt van jou af.
Dit betekent dat een vlieger je iets kan vertellen over jezelf. De vlieger weerspiegelt jouw handelingen. Je houding zie je terug in het vlieggedrag van de vlieger. Door hier goed naar te kijken en je bewust te worden van je houding, kun je spelenderwijs leren ontspannen en handelen vanuit je gevoel terwijl je minder en minder probeert de situatie te controleren met je hoofd.

Veel vliegers gaan te snel voor het denkvermogen van de mens. Wanneer je een vlieger met je hoofd probeert te besturen, ben je steeds te laat met je reacties en loop je achter de feiten aan. Na een tijdje echter neemt je gevoel het over, raakt je hoofd leeg en ontspant je lichaam.
Wanneer je probeert te vliegeren door de manoeuvres van te voren bedenken, ben je met je hoofd op zoek naar hoe het zou moeten, naar een norm. Hoe meer je je vervolgens ontspant, hoe meer je op dat moment de norm loslaat, niet meer nadenkt over hoe het moet maar vliegert op gevoel, op je eigen gevoel. Dit gevoel is voor iedereen zeer eigen en persoonlijk.

Dit proces maak je heel bewust mee wanneer je voor het eerst vliegert of een vlieger probeert die qua uitdaging nieuw voor je is. Door het leerproces bewust te doorlopen, kun je dit je zo eigen maken dat je het ook in de rest van je leven kunt toepassen.  Je leert iets zo ontspannen en persoonlijk mogelijk te benaderen, wanneer je er met je hoofd alleen niet uitkomt.

Dit maakt vliegeren voor ons zo bijzonder.